سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یوسف اسدی – Member of young researchers club, Islamic Azad university, Gorgan branch

چکیده:

اتلاف نیتروژن از طریق عمل تبخیر آمونیاک از کودهای نیتروژنی و فضولات حیوانانات میتواند یک مشکل جدی محیطی باشد . یک راه برای کاهش این اتلاف استفاده از اصلاح کننده هاست که میتواند یون آمونیوم + nh4 یا گاز آمونیاک nh3 را جذب کند . افزودن این اصلاح کننده ها به خاک میتواند به آزاد سازی تدریجی آمونیوم منجر شود که شکل قابل استفاده نیتروژن برای گیاه را فراهم میکند. یک گروه بالقوه از اصلاح کننده ها که میتوانند به کار روند زئولیتها هستند . زئولیتها مواد معدنی سیلیکات آلومنیوم هیداته آبدار هستند که AI و۴ SIبا اشتراک اتمهای اکسیژن به شکل یک ساختار چهارچوب سه بعدی به هم متصل شده اند . این ساختار چهارچوب کانالهای اتصال داخلی دارد که از میان آنها کاتیون خاکهای قلیایی و دارای خاصیت قلیایی و مولکولهای آب میتواند عبور کنند . این کاتیونها بار منفی در زئولیت ایجاد شده با جانشینی AL3 و+ fe3 با +۴ SI در چهار ضلعی خنثی میکنند . میزان جانشینی در چهار ضلعی ظرفیت تبادل کاتیونی زئولیت را تعیین میکند .