سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید جلیلی – دانشگاه تربیت مدرس،گروه مهندسی کامپیوتر
نرگس خاکپور –

چکیده:

منطق توصیفی دانش است که علاوه بر دارا بودن قدرت بیان بالا، تصمیم پذیر است. م ا برای توصیف و ALCQI(D در این مقاله روشی رسمی بر اساس تحلیل سیاست های امنیتی ارائه کرده ایم که در آن سیاست ها شامل سیاست های التزام، اختیار و تفویض اختیار است و می توان بر اساس توصیف سیاست ها، انواع تعارض های قیدی و تعارض های خاص کاربرد بین سیاست ها را شناسایی و با اختصاص اولویت به سیاست ها، تعارض بین آنها را رفع نمود. این روش انعطاف پذیری، سادگی و گسترش پذیری بالایی دارد و می تواند برای توصیف و تحلیل گستره وسیعی از سیاست های امنیتی بکار گرفته شود. همچنین زیرساخت های فراهم شده در منطق توصیفی امکان ساختاردهی به سیاست ها، گروه بندی سیاست ها، نقش ها، موجودیت ها و اشیاء را مهیا ساخته است. دراینروش امکان تشخیص سیاست های افزونه و بررسی همپوشانی سیاست ه ا با بکارگیری استنتاج های منطق توصیفی نظیر روابط شمول ۲ بین مفاهیم و بررسی اشتراک ناپذیری مفاهیم وجود دارد