سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد قرقیزی – گروه مهندسی شیمی و پلیمر – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
محمود ترابی انگجی – گروه مهندسی شیمی و پلیمر – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

روشی جهت تبدیل فرضی پلیمر به تعداد دلخواه از اجزاء به کمک تابع توزیع وزن مولکولی دلخواه با استفاده ازخاصیت تعامد در برد تابع توزیع ارائه شده است، به نحوی که کسر وزنی و وزن مولکولی هر کدام از این اجزاء قابل محاسبه می باشند و وزنهای ملکولی متوسط مجموع اجزاء برابر وزن های مولکولی متوسط پلیمر می باشند. مدل کلی ارائه شده، برای یک نمونه پلی اتیلن با تایع توزیع لگاریمنرمال با استفاده از چندجمله ایهای هرمیت اعمال شده است. نتایج بدست امده قابل مقایسه با تابع توزیع وزن مولکولی می باشند.