سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اکبر سهرابی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
محمد سهرابی – کارشناس ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

چکیده:

امروزه از کودها به عنوان ابزاری برای نیل به حداکثر تولید در واحد سطح استفاده می شود . منتها این کود بایستی بتواند علاوه بر افزایش تولید، کیفیت محصولات کشاورزی را ارتقاء داده و ضمن آلوده نکردن محیط زیست مخصوصاً آبهای زیرزمینی تجمع مواد آلاینده نظیر نیترات در اندام های مصرفی محصولات زراعی را به حداقل مقدار ممکن تنزل دهد . علاوه بر آن ضمن افزایش راندمان کودی، سلامتی انسان و دام نیز تأمین شده باشد . متأسفانه مصرف کودهای شیمیایی در کشور نامتعادل بوده و مطابقتی با نیاز واقعی گیاه ندارد ).۱) مصرف بهینه انواع کودها یکی از راههایی است که در راستای سیاستهای توسعه پایدار کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است . تغذیه بهینه گیاه و برداشت حداکثر محصول در صورتی میسر است که در طول فصل رشد هر یک از عناصر غذایی به مقدار کافی و متعادل به صورت کودهای شیمیایی در اختیار گیاه قرار گیرد (۲) بررسی محققان نشان داده است که در خاکهای آهکی، کمبود مواد آلی و وجود واکنش قلیایی بروز کمبود عناصر کم مصرف را در این خاکها ممکن ساخته است (۱۹۸۲) Sillanpaa .(3)
دریافت که بیش از ۳۰ درصد خاکهای کشورهای جهان به کمبود یک یا چند عنصر کم مصرف مبتلا هستند . ذرت یکی از غلات مهم مناطق مرطوب و نیمه مرطوب گرمسیری است ولی به علت قدرت سازگاری بالا حتی در مناطق سردسیر نیز کشت می شود مصرف عناصر کم مصرف روی و آهن به همراه عناصر پرمصرف باعث افزایش عملکرد محصول می شود، ولی مصرف زیاد کود فسفاته باعث کاهش محصول و اختلال در جذب و مصرف آهن و روی توسط گیاه می گردداز طرف دیگر گیاهی که دچار کمبود روی باشد توانایی آن به میزان زیادی برای تنظیم فسفر
کاهش یافته بطوری که فسفر به مقدار زیادی از طریق ریشه جذب و به بخشهای هوایی گیاه منتقل و باعث سمیت می شودهدف از این تحقیق بررسی تأثیر مصرف بهینه کود در عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس ۷۰۴ در شرایط آب و هوایی خرم آباد بود .