سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احد اصل هاشمی –

چکیده:

رعایت اصول ایمنی در مراحل تولید، حمل و نقل، توزیع، تماس با محصول شیمیایی و پسماندها و یا سمپاشی در مزرعه به جهت حفظ سلامتی اپراتورها، ناظرین و اماکن عمومی و به طور کلی حفظ سلامتی محیط زیست بسیار مؤثر است. احتیاطات ایمنی عموماً اهداف مشترکی دارند. به عنوان مثال اجتناب از پخش شدن مواد سمی، مواظبت های ویژه از نظر بهداشتی و اقتصادی در موقع تهیه و یا مصرف محلول اسپری، توجه به بهداشت پرسنل و جلوگیری از تماس مستقیم محلول اسپری به پوست و بروز مسمومیتاز اهداف اصلی به شمار می آید. در بعضی موارد بسته به طبیعت محصول و کاری که در دست اقدام است، احتیاطات بخصوصی لازم بوده و ممکن است به وسایل حفاظتی معینی که جزییات کامل ان در برچسب محصول داده می شود نیاز پیدا کنید.بنابر این توصیه های ایمنی عمومی ذیل در ارتباط با مواد شیمیایی و پسماندها اشاره می شود.
۱- تدوین و تصویب آیین نامه قانونی ورود، تولید، نگهداری( انبار کردن)، توزیع( حمل و نقل) و مصرف مواد شیمیایی براساس اصول علمی و مبتنی بر دانش سم شناسی صنعتی و ابلاغ ان به کلیه افراد حقیقی و حقوقی که به نحوی از انحای در هر یک از موارد فوق با این مواد در ارتباطند، بسیار ضروری است.
۲ – هر گاه پسماندها دارای شرایط سمی باشند، باید با پزشکان متخصص، بهداشت محیط زیست و کارشناسان پزشکی مشورت های لازمه صورت گیرد. در شرکت های بزرگ، معمولاً این افراد در استخدام شرکت هستند.
۳ – برای کاهش هزینه های دفع پسماندهای سمی، لازم است که این پسماندها از سایر پسماندها جدا نگهداری شوند و در صورت امکان با تغلیظ هر چه بیشتر پسماند، هزینه دفع و بازیافت ان را کاهش دهند. آموزش آسیب های ناشی از پسماندها و قوانین و مقررات مربوطه به کلیه پرسنل دست اندرکار در هر رده که باشند، ضرورت دارد.
۴ – در هنگام پخش شدن محصولی با سمیت زیاد و یا در موقع تخلیه مواد از ظرف نشتی به ظرف سالم صورت می گیرد، حداقل دو نفر با پوشش های حفاظتیحضور داشته باشند.و…… در اصل مقاله بطور کامل به توصیه های ایمنی عمومی در ارتباط با مواد شیمیایی و پسماندها اشاره می شود.