مقاله تولد دوباره يک فراداستان (بررسي پسامدرنيسم در دو داستان کوتاه از ابوتراب خسروي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در نقد ادبي از صفحه ۶۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: تولد دوباره يک فراداستان (بررسي پسامدرنيسم در دو داستان کوتاه از ابوتراب خسروي)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسامدرنيسم
مقاله عنصر غالب
مقاله محتواي وجودشناسانه
مقاله ابوتراب خسروي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تديني منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ابتدا پسامدرنيسم و مهم ترين مولفه هاي آن، مثل محتواي وجودشناسانه، آشکار کردن تصنع، اتصال کوتاه، عدم قطعيت، آشفتن زمان، تغيير راوي و زاويه ديد، شخصيت هاي شورشگر، فرجام هاي چندگانه و… به طور مختصر مرور شده، سپس حضور برخي از اين مولفه ها در دو داستان کوتاه از ابوتراب خسروي، با نام هاي «پلکان» و «حضور»، با ذکر مستنداتي از متن، اثبات شده است. با توجه به وجود عنصر غالب پسامدرنيسم در اين متون، يعني محتواي وجودشناسانه، مي توان گفت اين داستان ها وارد حيطه پسامدرنيسم شده اند؛ اما عناصري از مدرنيسم، مثل وجود پيرنگ را نيز در خود دارند.