مقاله تولد غرب و برساخت شرق ديگري شده از رويکرد پسااستعماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات ملي از صفحه ۱۴۱ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: تولد غرب و برساخت شرق ديگري شده از رويکرد پسااستعماري
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رويکرد پسااستعماري
مقاله شرق شناسي
مقاله غرب
مقاله ديگري
مقاله جهاني شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رويکرد يا مطالعات پسااستعماري از حوزه هاي مطالعاتي جديد در مورد کشورهاي موسوم به جهان سوم است. اين رويکرد نگرشي است انتقادي به مجموعه اي از رهيافت هاي نظري غربي که پيامدهاي گوناگون دوره استعماري را بر جوامع مستعمره شده، جهان سوم و ديگر جوامع غيرغربي مورد مطالعه قرار مي دهد. از رويکرد پسااستعماري، ارزش ها، سنت هاي فکري، ادبيات، معرفت و پژوهش هاي علمي غربي آگاهانه و به طور تاريخي سنت ها، صورت هاي فرهنگي زندگي و بيان غيرغربي را در قالب مفهوم ديگري يا بقيه به حاشيه رانده يا ناديده گرفته اند. هم چنين، مطالعات پسااستعماري با واکاوي تاريخي برساخت مفهوم شرق و نگاهي انتقادي به ابداع مفهوم غرب، نگرش جديدي را در باب مسايلي چون جهاني شدن، امپرياليسم متاخر فرهنگي، شرق شناسي، غرب و ديگري، هويت دورگه، تقليد و مانند آن مطرح مي سازد.
اين مقاله ضمن مطالعه تاريخي پيدايش رويکرد پسااستعماري، به طرح موضوع هايي چون زبان، ادبيات، هويت، شرق شناسي، تولد غرب، ديگري، جهاني شدن، نو امپرياليسم، مفاهيم دورگه و تقليد از اين رويکرد مي پردازد.