مقاله توليدآميلاز توسط سويه بومي (Bacillus SP. (BC18 مقايسه اي بين اشكال آزاد و تثبيت شده سلول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۵۵ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: توليدآميلاز توسط سويه بومي (Bacillus SP. (BC18 مقايسه اي بين اشكال آزاد و تثبيت شده سلول
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلفا آميلاز
مقاله تثبيت سلول
مقاله آلژينات كلسيم
مقاله آگارآگار
مقاله ژلاتين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي ضيابري متين
جناب آقای / سرکار خانم: فائزي قاسمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صدسويه باسيلوس از نمونه هاي مختلف خاك استان گيلان حاوي كودهاي دامي و مرغي جدا گرديد. مطابق با روش جداسازي كيفي ۶۰ سويه باسيلوس از سويه هاي جدا شده، مولد –a آميلاز بودند. از بين توليد كنندگان –a آميلاز، Bacillus SP.BC18  بر طبق روش كمي بيشترين فعاليت آميلازي را نشان داد. سلولهاي Bacillus SP. BC18 به منظور مقايسه توليد آميلاز با سلولهاي آزاد، در بسترهاي مختلف شامل آلژينات كلسيم، آگارآگار و ژلاتين تثبيت شدند. توليد آنزيم توسط سلولهاي تثبيت شده در هر سه بستر بعد از ۲۴ ساعت به بيشترين مقدار رسيد در حالي كه در مورد سلولهاي آزاد ماکزيمم مقدار پس از ۴۸ ساعت مشاهده شد. همه بسترها به جهت تكرار فرآيند تخمير به كار گرفته شدند. اپتيمم ميزان توليد آنزيم توسط سلولهاي تثبيت شده با آلژينات كلسيم ۸ روز حفظ گرديد. اما اين مقدار براي آگارآگار، و ژلاتين، به ترتيب ۵ روز و ۳ روز حفظ شد. آلژينات كلسيم به عنوان بستري مناسب و موثر براي توليد بيشتر آنزيم در مقايسه با ديگر ماتريكس هاي مطالعه شده شناخته شد. تاثير غلظت آلژينات و بار سلولي اوليه روي توليد آنزيم توسط سلولهاي تثبيت شده با آلژينات كلسيم نيز بررسي شد. توليد –a آميلاز عمدتا با افزايش غلظت آلژينات بهبود يافته و بازدهي آنزيم در غلظت ۳۰g/l بيشترين مقدار بود. افزايش بار سلولي اوليه از طريق افزايش تعداد بسترها، توليد آنزيم را افزايش داد. نتايج نشان داد كه افزايش تعداد بسترهاي آلژيناتي تا ۳۰۰ عدد، با افزايش توليد –a آميلاز همراه بود.