مقاله توليدمثل و بلوغ جنسي کفال طلايي (Liza aurata Risso, 1810) در آب هاي ايراني درياي خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۷۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: توليدمثل و بلوغ جنسي کفال طلايي (Liza aurata Risso, 1810) در آب هاي ايراني درياي خزر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درياي خزر
مقاله سواحل ايران
مقاله کفال طلايي
مقاله هماوري
مقاله طول بلوغ جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دريانبرد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني علي
جناب آقای / سرکار خانم: كيمرام فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: گرگين سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کفال ماهيان از گونه هاي اصلي و غالب در ترکيب صيد ماهيان استخواني در سواحل جنوبي درياي خزر مي باشند و پس از ماهي سفيد با صيد سالانه بالغ بر ۴۵۰۰ تن، در توليد پروتئين دريايي و درآمدزايي در سه استان شمالي کشور نقش به سزايي دارند. در دهه اخير کفال طلايي بالغ بر ۹۵ درصد از ترکيب صيد کفال ماهيان را تشكيل مي دهد. به منظور تعيين دوره توليدمثلي، زمان اوج تخم ريزي و طول بلوغ جنسي که در مديريت صيد و بهره برداري پايدار از ذخاير آبزيان بسيار مهم مي باشد، اين پژوهش با ۱۲ ماه نمونه برداري از دي ماه ۱۳۸۵ تا آذرماه ۱۳۸۶ انجام شد. نمونه هاي مورد نياز در فصل صيد ماهيان استخواني از ۵۳ شرکت تعاوني پره در استان مازندران و در خارج از فصل صيد، با استفاده از پره چشمه ريز در سواحل اين استان تهيه گرديد. ميانگين طول چنگالي و وزن کل به ترتيب ۵٫۷۱±۳۲٫۸ سانتي متر و ۲۳۲٫۴±۴۰۲٫۸ گرم و ميانگين سن ۱٫۴۲±۴٫۳ سال محاسبه شد. سن بلوغ براي جنس هاي نر و ماده به ترتيب ۳٫۷ و 4.8 سال تعيين گرديد. بر اساس مشاهدات ظاهري اندام هاي جنسي و بررسي شاخص گنادي، دوره توليدمثل اين ماهي از مهرماه تا آذرماه و زمان اوج تخم ريزي در نيمه اول آبان ماه تعيين شد. مقدار هماوري مطلق ۷۵۴۲۶٫۱±۷۴۰۲۵۹٫۴ عدد تخمک محاسبه شده و مشاهده گرديد که با افزايش طول، وزن و سن ماهي بر مقدار آن افزوده مي شود. طول بلوغ جنسي در اين پژوهش ۲۶٫۶سانتي متر (طول چنگالي) تعيين گرديد. بر اساس نتايج اين مطالعه شروع فصل صيد ماهيان استخواني در سواحل ايراني درياي خزر مصادف با زمان اوج رسيدگي جنسي و تخم ريزي اين ماهي بوده و اندازه طول بلوغ جنسي به مقدار ۱٫۴ سانتي متر کاهش يافته و ماهيان کفال طلايي در اندازه هاي کوچک تري نسبت به گذشته به بلوغ جنسي مي رسند.