مقاله توليد اسفنج ميکروسلولي سلول باز در فرايند ناپيوسته از پلي استيرن به وسيله سيال ابربحراني ديوکسيد کربن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۲۲۳ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: توليد اسفنج ميکروسلولي سلول باز در فرايند ناپيوسته از پلي استيرن به وسيله سيال ابربحراني ديوکسيد کربن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار سلول باز
مقاله اسفنج ميکروسلولي
مقاله مدل سلول باز
مقاله پلي استيرن
مقاله شرايط فرايند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنايتي محمدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نويدفاميلي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: جناني حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اسفنج هاي سلول باز به دليل وجود منافذ ميان حباب ها يا سلول هاي آن، امکان عبور سيال از ساختار آنها وجود دارد. در نتيجه، مي توان از آن به عنوان غشا و صافي استفاده کرد. هدف از اين مطالعه، توليد اسفنج سلول باز با حباب هايي در ابعاد ميکرومتر از پلي استيرن و سيال ابربحراني ديوکسيد کربن به عنوان عامل پف زاست. براي رسيدن به چنين ساختارهايي لازم است، فرايند رشد حباب طوري کنترل شود که از به هم پيوستن کامل حباب ها جلوگيري شود و فقط حباب ها از راه منافذي به يک ديگر متصل شوند. به منظور تعيين شرايط فرايند لازم براي رسيدن به ساختار سلول باز، از مدل بازشدن سلولي استفاده مي شود. اين مدل حداقل فشار اشباع ۱۳۰ bar و محدوده زماني ۹ تا ۶۰s را پيشنهاد مي دهد. محدوده دمايي نيز طوري انتخاب مي شود که هم بيش از دماي انتقال شيشه اي پليمر باشد و هم کنترل فرايند رشد حباب آسان باشد. انجام آزمايش ها در فرايند ناپيوسته پيش بيني مدل را تاييد مي کند. تصاوير ميکروسکوپ الکتروني و آزمون تخلخل سنجي جيوه اي وجود منافذ ميان سلول ها و در نتيجه تشکيل ساختار سلول باز را نشان مي دهد. آن چه که از انجام آزمايش ها در فشار، دما و زمان هاي مختلف مشخص مي شود، کاهش زمان لازم براي بازشدن سلول ها با افزايش دما و فشار است. با توجه به نتايج، فشار۱۳۰ bar ، دماي  150oC و زمان ۶۰ s براي رسيدن به ساختار سلول باز در سامانه پلي استيرن-ديوکسيد کربن پيشنهاد مي شود.