مقاله توليد ايمونوگلوبولين در زرده تخم مرغ عليه پروتئين UreC هليکوباکتر پيلوري به وسيله واکسيناسيون DNA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: توليد ايمونوگلوبولين در زرده تخم مرغ عليه پروتئين UreC هليکوباکتر پيلوري به وسيله واکسيناسيون DNA
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هليکوباکترپيلوري
مقاله ايمونوگلوبولين زرده تخم مرغ (IgY)
مقاله اوره آز
مقاله واکسن DNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري جاويد شقايق
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي گرگري سيدلطيف
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانيان علي هاتف
جناب آقای / سرکار خانم: بصيري محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: در حال حاضر درمان عفونت ناشي از هليکوباکتر پيلوري که دليل عمده التهاب، زخم معده و نيز سرطان معده است و معمولا با تجويز آنتي بيوتيک صورت مي گيرد. اما به دليل مشکلات ناشي از مقاومت هاي آنتي بيوتيکي، سختي و هزينه هاي بالاي درمان، امروزه توجه به استفاده از آنتي بادي ها معطوف شده است. کارآيي آنتي بادي هاي ضد اوره آز هليکوباکتر پيلوري در درمان عفونت اين باکتري اثبات شده است. با توجه به صرفه اقتصادي و کارآيي واکسن DNA در ايجاد ايمني درازمدت، اين پژوهش با هدف استفاده از اين واکسن براي توليد ايمونوگلوبولين زرده تخم مرغ (IgY) عليه زيرواحد UreC آنزيم اوره آز انجام شد.
مواد و روش ها: ابتدا ژن ureC از هليکو باکتر پيلوري، در ناقل يوکاريوتي pCI کلون شد. ناقل نوترکيب pCI-ureC به عنوان واکسن DNA به مرغ تزريق شد. پس از تکميل دوره ايمن سازي IgY از طريق ترسيب با پلي اتيلن گليکول از زرده تخم مرغ جدا و با روش ELISA مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: واکسن DNA به کار رفته سبب توليد آنتي بادي ويژه UreC در مرغ شد که بر اساس نتايج به دست آمده ازELISA  داراي قابليت شناسايي زيرواحد UreC آنزيم اوره آز است.
نتيجه گيري: واکسيناسيون با DNA روشي کارآ و به صرفه براي توليد آنتي بادي موثر عليه اوره آز هليکوباکتر پيلوري به منظور استفاده هاي درماني است.