مقاله توليد برون سلولي نانوذرات نقره به وسيله قارچ فوزاريوم اگزيسپوروم در مقياس آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۴۸ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: توليد برون سلولي نانوذرات نقره به وسيله قارچ فوزاريوم اگزيسپوروم در مقياس آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برون سلولي
مقاله نانو ذرات نقره
مقاله فوزاريوم اگزيسپوروم
مقاله مقياس آزمايشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي گلشيد
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي ابوالفتح
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميني جاويد
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي فر حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اصلي ترين هدف نانو فن آوران توسعه روش هايي است که بدون استفاده از مواد آلاينده و سمي، با کمترين ضايعات توانايي توليد نانو ساختارهاي کنترل شده را داشته باشند. به همين دليل زيست شناسان با اطلاع قبلي از ساخت کنترل شده مواد معدني در مقياس نانو به وسيله موجودات زنده، به دنبال سامانه هاي زنده توليد کننده نانوذرات غيرآلي هستند. هدف از اين پژوهش توليد برون سلولي نانوذرات نقره توسط قارچ فوزاريوم اگزيسپوروم (Fusarium oxysporum) با حداکثر ابعاد ۲۰ نانومتر مي باشد.
مواد و روش ها: پس از بهينه سازي شرايط رشد در محيط کشت حاوي عصاره مخمر و عصاره مالت، توده سلولي قارچ فوزاريوم اگزيسپوروم توليد گرديد. پس از توليد نانوذرات نقره در محلول نيترات نقره با روش هاي UV-Visible spectrophotometry و ميکروسکوپ الکتروني گذاره (Transmission electron microscopy) نانو ذرات توليد شده مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج اين پژوهش نشان داد که قارچ فوزاريوم اگزيسپوروم در غلظت ۳-۱۰ مولار يون هاي نقره قادر به توليد نانوذرات نقره به صورت برون سلولي مي باشند.
نتيجه گيري: به دليل ويژگي هاي منحصر به فرد فيزيکي و شيميايي نانوذرات نقره با اندازه ذره اي حداکثر ۲۰ نانومتر به وسيله قارچ فوزاريوم اگزيسپوروم، توليد آن در حد صنعتي و بررسي کاربردي آن پيشنهاد مي گردد.