مقاله توليد بيوديزل از ميکروجلبک Chlorella Vulgaris و تعيين برخي از خواص فيزيکي و شيميايي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۹۹ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: توليد بيوديزل از ميکروجلبک Chlorella Vulgaris و تعيين برخي از خواص فيزيکي و شيميايي آن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوديزل
مقاله ميکروجلبک
مقاله فتوبيوراکتور
مقاله اسيد چرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تركيان بلداجي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي محمدامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پايان پذيري سوخت هاي فسيلي و آلودگي زيست محيطي ناشي از احتراق آن، موجب بحران انرژي و بحران زيست محيطي شده است. در همين راستا سوخت هاي جايگزين و در راس آن بيوديزل بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته اند.
هدف: منشا توليد بيوديزل روغن هاي گياهي و چربي هاي حيواني مي باشد. ميکروجلبک ها با قابليلت رشد سريع و توليد حجم بالاي روغن مي توانند به عنوان منبعي جديد براي بيوديزل مطرح باشند.
روش بررسي: در اين تحقيق از ميکروجلبک Chlorella vulgaris براي توليد بيوديزل استفاده گرديد. براي پرورش ميکروجلبک از فتوبيوراکتور کانالي سرپوشيده استفاده گرديد. دماي ۲۵ OC، pH 6.7 و شدت نور ۲۳۰ (μ.mol.photon/m2.s)  به عنوان شرايط محيط رشد ميکروجلبک انتخاب شد. به دليل سخت بودن ديواره سلولي اين نوع ميکروجلبک، ديواره آن با دستگاه آلتراسونيک در دماي ۴۰ OC شکسته شد و جهت عملکرد بهتر و توليد اقتصادي تر، بيوديزل به روش ترانس استريفيکاسيون و با متيلاسيون مستقيم بر روي پودر ميکروجلبک، توليد گرديده و به کمک حلال هگزان از بيوماس ميکروجلبک استخراج شد. سپس سوخت بيوديزل توليد شده با استفاده از دستگاه GC-MASS آناليز گرديد.
نتايج: اسيدهاي چرب ۱۸ کربنه با ۵۴% بيشترين نوع اسيد چرب موجود در بيوديزل مي باشد. اسيد لينولئيک با ۴۷%، اسيد پالماتيک با ۲۰% و اسيد لينوسريک با ۱۹% بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. نقطه ريزش و نقطه ابري شدن بيوديزل به ترتيب ۱۱- و ۰ oc بدست آمد. همچنين ارزش  حرارتي بيوديزل ۴۰۹۰۰ kj/kg تعيين گرديد.
نتيجه گيري: هرچند وجود برخي از اسيدهاي چرب اشباع نشده باعث افزايش نقطه ابري شدن و نقطه ريزش گرديد اما ميکروجلبکها با رشد سريع مي تواند به عنوان يک منبع خوب براي توليد بيوديزل مطرح شوند.