مقاله توليد بيوپليمر لوان از باکتري باسيلوس پلي ميکسا با ديدگاه کاربرد در پزشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۳۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: توليد بيوپليمر لوان از باکتري باسيلوس پلي ميکسا با ديدگاه کاربرد در پزشکي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوپليمر لوان
مقاله باسيلوس پلي ميکسا
مقاله ويسکوزيته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خنافري آنيتا
جناب آقای / سرکار خانم: روحي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي گنجعلي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: لوان بيوپليمري متشکل از واحدهاي فروکتوز با کاربردهاي وسيع در صنايع مختلف پزشکي، دارويي و غذايي است. هدف از انجام اين تحقيق توليد بيوپليمر لوان از باکتري باسيلوس پلي ميکسا و بررسي الگوي رشد و استخراج آن در شرايط بهينه بوده است.
روش بررسي: در اين تحقيق از کشت تلقيح باکتري باسيلوس پلي ميکسا با مشخصه PTCC 1020 به محيط کشت توليد به نسبت ۳-۵% افزوده شد. نمونه ها بر روي شيکر با دور ۲۰۰ rpm و دماي ۳۵-۳۰ درجه سانتيگراد در مدت زمان هاي ۵، ۷ و ۱۰ روز گرم خانه گذاري گرديدند. استخراج بيوپليمر پس از سانتريفوژ با دور ۲۰۰۰ rpm، توسط اتانل ۹۵ درجه در دو مرحله انجام شد. اثرات ميزان همزني بر توليد بيوپليمر در بازه هاي زماني مختلف مورد بررسي قرار گرفت. الگوي رشد باکتري نسبت به ميزان توليد بيوپلمر ترسيم گرديد. نوع بيوپليمر با استفاده از روش هاي تعيين بيشينه جذب نوري، تعيين نقطه ذوب، ويسکوزيته، ميزان رطوبت پذيري و طيف سنجي مادون قرمز (IR) تاييد شد.
يافته ها: نتايج اين تحقيق بيشترين ميزان توليد بيوپليمر لوان را در شرايط همزني سه ساعته به مدت دو مرتبه در طول يک شبانه روز و در طول دوره گرم خانه گذاري ۵ شبانه روزه به مقدار ۱۹٫۵ گرم بر ليتر نشان داد. دماي ذوب لوان استخراج شده ۲۰۰ درجه سانتيگراد، بيشينه جذب آن برابر ۲۱۶ نانومتر، ميزان رطوبت پذيري ۲۰%، وزن خاکستر آن ۵۰% و ميزان ويسکوزيته آن در غلظت ۱%، ۲/۱ تعيين گرديد. بررسي طيف مادون قرمز (IR) بيوپليمر لوان حضور پيوندهاي هيدوکسيل، هيدروکربني، کربونيل و کربوکسيل را به ترتيب در طول موج هاي ۱۶۳۳،  3488 ،۲۹۲ و ۱۰۵۳ نانومتر نشان داد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين تحقيق ميزان بيوپليمر لوان استخراج شده را در شرايط بهينه ۱۹٫۵ گرم بر ليتر نشان داد که نسبت به تحقيقات انجام شده افزايش ۱٫۲۶% داشته است. با توجه به نتايج به دست آمده و خصوصيات شيميايي حاصل، استفاده از بيوپليمر فوق در صنايع دارويي، پزشکي و غذايي مطلوب به نظر مي رسد.