مقاله توليد جمعيت هاي تک جنسي نر بچه ماهيان مولي (Poecilia lattipinna) حاصل از مولدين با مصرف خوراکي هورمون ۱۷- آلفا متيل تستوسترون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۱۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: توليد جمعيت هاي تک جنسي نر بچه ماهيان مولي (Poecilia lattipinna) حاصل از مولدين با مصرف خوراکي هورمون ۱۷- آلفا متيل تستوسترون
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بچه ماهي مولي
مقاله نر سازي
مقاله هورمون
مقاله ۱۷- آلفا متيل تستوسترون
مقاله مصرف خوراکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صباغي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: شمسايي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي قاديكلايي حديث
جناب آقای / سرکار خانم: شمالي خوزاني بنت الهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به منظور ايجاد جمعيت تک جنسي نر در بچه ماهيان مولي از هورمون ۱۷- آلفا متيل تستوسترون استفاده شد. مولدين با مصرف خوراکي سه دوز مختلف از اين هورمون در چهار تيمار به مدت ۱۰ روز هورمونوتراپي و پرورش بچه ماهيان در شرايط رشد به مدت ۲ ماه در پاييز تا زمستان ۱۳۸۸ ادامه يافت. در پايان دوره، بررسي هاي بافت شناسي و مورفولوژيک ماهيان همراه با محاسبات نرخ رشد روزانه و ويژه نمونه ها، درصد تلفات، درصد نرسازي، جنسيت بينابيني و عقيمي ماهيان به منظور تعيين بهترين بازده در توليد تجاري صورت گرفت که نتايج نشان داد: تيمار (F) ارايه ۴۰۰ ميلي گرم هورمون در کيلوگرم غذا با ايجاد ۸۹٫۷ درصد جمعيت نر از نظر مورفولوژيک و ۱۴٫۰۶ درصد تلفات همراه باحداکثر نرخ رشد ويژه، نرخ رشد روزانه و ۹۰ درصد جمعيت نر از ديدگاه بافت شناسي بالاترين جمعيت تک جنسي نر را توليد نموده و مقرون به صرفه است (P<0.05). حال آنکه تيمار (G) مصرف ۵۰۰ ميليگرم هورمون در کيلوگرم غذا عليرغم ايجاد جمعيت تمام نر از نظر ريخت شناسي حداکثر تلفات و ۶۰ درصد جمعيت نر از نظر بافت شناسي را بدنبال دارد.