مقاله توليد حشره کش زيستي توسط Bacillus thuringiensis از پساب کارخانه توليد نشاسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران از صفحه ۲۸ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: توليد حشره کش زيستي توسط Bacillus thuringiensis از پساب کارخانه توليد نشاسته
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حشره کش ميکروبي
مقاله پساب کارخانه توليد نشاسته
مقاله اندوتوکسين
مقاله Bacillus thuringiensi var. kurstaki

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نسب مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي پسابهاي خاص به ويژه آنهايي كه از كارخانجات مواد غذايي حاصل مي شوند به فرآوري هايي جهت توليد محصولات با ارزش افزوده مانند حشره کش هاي زيستي نياز مي باشد. امروزه موفق ترين حشره كشهاي زيستي، توسط باكتريهاي ميله اي شكل گرم مثبت از جنس باسيلوس توليد مي شود كه در مرحله تشكيل اسپور، اندوتوكسين هاي پروتئيني كريستاله توليد کرده و هنگام ورود به روده تحت شرايط قليايي فعال شده و باعث صدمه به غشاي سلول هاي روده حشرات و تشکيل سوراخ در غشا مي شوند و عمل تجزيه کردن سلولهاي اپيتليال را انجام ميدهند. در اين تحقيق، باکتري Bacillus thuringiensis بر روي پساب کارخانه توليد نشاسته رشد داده شد و طي عمل تخمير پروتئين کريستاله با وزن مولکولي ۶۵ کيلو دالتون توليد گرديد. سپس پروتئين حاصل را بر روي لارو Galleria melonella اثر داده و ميزان مرگ و مير بعد از گذشت ۲۴ و ۴۸ ساعت ارزيابي و با نمونه کنترل مقايسه گرديد. تحقيقات نشان داده توليد دلتا اندوتوکسين با اسپورزايي رابطه دارد و بيشترين ميزان اثر سميت پروتئين هاي کريستالي در بالاترين غلظت اسپور ها مي باشد. بر اين اساس، تعداد کل باکتري ها و اسپورهاي توليد شده در مرحله تخمير شمارش شد که در محيط پليت کانت آگار به ترتيب ۱۰۸×۱۲٫۵ و ۱۰۷×۴۸ کولني در هر ميلي ليتر بود.