مقاله توليد رده سلولي پايدار از سلول هاي پي ۱۹ توليد کننده PTS2-EGFP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۴۹۵ تا ۵۰۲ منتشر شده است.
نام: توليد رده سلولي پايدار از سلول هاي پي ۱۹ توليد کننده PTS2-EGFP
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليپوفکشن
مقاله P19
مقاله پلاسميد
مقاله RT-PCR
مقاله پراکسي زوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موج بافان مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: قائدي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: كرم علي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: كربلايي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: تنهايي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بهاروند حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سلول هاي P19 سلول هاي كارسينوماهاي جنيني موشي هستند كه از نظر تكويني پرتوان بوده، همانند سلول هاي جنيني طبيعي قادر به تمايز هستند. برخي خصوصيات سلول هاي P19، آن ها را براي بررسي وقايع اوليه تكوين ارزشمند مي سازد.
روش ها: وکتور بياني pUcD2.hygro.PTS2-EGFP به سلول هاي P19 ترانسفکت گرديد؛ سپس با استفاده از آنتي بيوتيك هيگروميسين كلوني هاي سلولي رشد يافته مقاوم به آنتي بيوتيك انتخاب شده، با روش هاي مختلف خصوصيات سلولي آن ها بررسي گرديد.
يافته ها: بررسي هاي RT-PCR نمايانگر بيان ژن EGFP در اين سلول ها است و مطالعات ايمونوسيتوشيمي نيز مويد حفظ حالت پرتواني سلول هاي ترانسفکت شده مي باشد.
نتيجه گيري: از آن جايي که سلول هاي P19 قادرند به راحتي به سلول هاي مختلف تمايز يابند، با استفاده از اين رده سلولي، تغييرات ايجاد شده در پراكسي زوم ها در حين تمايز اين رده سلولي قابل ارزيابي است.