مقاله توليد سراميک زيست سازگار هيدروکسي آپاتيت از خاکستر استخوان و بررسي اثر دماي فرآيند توليد بر خلوص فازي و ترکيب شيميايي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۶۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: توليد سراميک زيست سازگار هيدروکسي آپاتيت از خاکستر استخوان و بررسي اثر دماي فرآيند توليد بر خلوص فازي و ترکيب شيميايي آن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروکسي آپاتيت
مقاله پراش اشعه ايکس
مقاله اسپکتروسکوپي مادون قرمز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يونسي موسي
جناب آقای / سرکار خانم: جاويدي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فولادفر حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خاکستر استخوان از سوزاندن استخوان گاو در محدوده دمايي ۴۵۰-۳۵۰ درجه سانتي گراد به مدت ۶۰ دقيقه توليد شد. اين ماده سياه رنگ در دماهاي ۷۰۰، ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۱۰۰ درجه سانتي گراد براي توليد هيدروکسي آپاتيت به مدت ۹۰ دقيقه در معرض هوا حرارت داده شد. آناليز ترکيبي مادون قرمز (FTIR) بر روي پودرهاي توليدي در اين دماها انجام گرديد. همچنين آناليز تفرق اشعه ايکس بر روي نمونه هاي توليدي در دماي مختلف به منظور بررسي اثر دما بر خواص ساختاري ماده توليدي انجام گرفت. مشخص گرديد پودر حاصله هيدروکسي آپاتيت مي باشد. آناليز ترکيبي طيف سنجي مادون قرمز بر روي اين پودرها نشان داد که پودر توليدي در دماي ۸۰۰ درجه سانتي گراد عاري از هر گونه ترکيب آلي مي باشد. نتايج آناليز پراش پرتو ايکس همچنين نشان داد که پودر توليدي در دماي ۸۰۰ درجه سانتي گراد، هيدروکسي آپاتيت مي باشد. هيدروکسي آپاتيت توليد شده تا دماي ۱۱۰۰ درجه سانتي گراد از لحاظ ساختاري، پايدار مي باشد و دانسيته پودر هيدروکسي آپاتيت توليد شده در دماي ۸۰۰ درجه سانتي گراد، ۳٫۱۸۷ گرم بر سانتي متر مکعب مي باشد.