مقاله توليد شن و ماسه و نتايج آن در تغيير الگوي حمل بار رسوب رودخانه رازآور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: توليد شن و ماسه و نتايج آن در تغيير الگوي حمل بار رسوب رودخانه رازآور
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودخانه رازآور
مقاله برداشت شن وماسه
مقاله تغيير بار رسوب
مقاله گل آلودگي رود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباري ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: فرضي هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخشي از مجرا و دشت سيلابي رودخانه رازآور با برداشت مصالح شن و ماسه بشدت تغيير يافته است و اکنون ديناميک جريان و رسوب آن با ايجاد کارخانه هاي توليد شن و ماسه به شيوه ديگري رقم مي خورد و نتايج آن نيز به نوع ديگري در ريخت شناسي بستر منعکس مي شود. براي بررسي شيوه تغييرات در ديناميک حمل رسوب و موفولوژي بستر، دبي آب و رسوب در يازده نوبت از سه نقطه پيرامون سه محل توليد شن و ماسه از کف رودخانه رازآور نمونه گيري گرديد. آناليز واريانس و فاکتور آناليز اين داده ها نشان داد که در محل برداشت مصالح، مقدار بار معلق رود بشدت افزايش مي يابد، ولي بتدريج از مقدار غلظت آن کاسته مي شود، تا اين که بعد از تقريبا ۶۰۰ متري سرچشمه آلودگي رود، دوباره از نظر حمل رسوب به همان حالت سابق خود برمي گردد. از اين رو، نيمکت هاي شني و گسترش مجرا در فاصله کمتر از ۶۰۰ متري کارخانه ها با سرعت بيشتري انجام مي گيرد.