مقاله توليد و ارزيابي راديونوكليد ۱۸۶Re با استفاده از رآكتور تحقيقاتي تهران براي مقاصد درماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۵۸ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: توليد و ارزيابي راديونوكليد
۱۸۶Re با استفاده از رآكتور تحقيقاتي تهران براي مقاصد درماني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنيم-۱۸۶
مقاله توليد ايزوتوپ،كاربردهاي درماني
مقاله شار نوترون
مقاله نوترون هاي حرارتي
مقاله رآكتور تحقيقاتي تهران
مقاله روش مونت كارلو
مقاله فراواني عناصر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: پوربيگي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي ياسرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: كيواني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين طرح تحقيقاتي، توليد راديونوكليد ۱۸۶Re از طريق واكنش ۱۸۶Re (n,γ) ۱۸۶Re در رآكتور تحقيقاتي تهران (T.R.R) مورد مطالعه قرار گرفت. فعاليت ۱۸۶Re توليد شده، پس از يك زمان خنك سازي ۴ روز با استفاده از يك شمارگر سوسوزن مايع و يك دز كاليبراتور اندازه گيري شد. هم چنين فعاليت نمونه ها با استفاده از شار نوتروني به دست آمده از شبيه سازي مونت كارلو قلب رآكتور محاسبه شدند. مقادير محاسبه شده و اندازه گيري شده فعاليت با اختلاف ۱۸ درصد با يك ديگر قابل قياس بودند و ضرايب تجربي تصحيح فعال سازي براي نمونه هاي رنيم طبيعي (شار نوترون گرمايي  (6.5*1013cm-2 s-1و رنيم غني شده از) ۱۸۵Re شار نوترون گرمايي  (1.18*1013cm-2 s-1 براي رآكتور تحقيقاتي تهران، به ترتيب برابر، با ۰٫۰۸۲ و ۱٫۰۰۳ به دست آمد. نتايج نشان داد كه ۱۸۶Re به شكل پررنات با خلوص راديوشيميايي و راديونوكليدي، به ترتيب، برابر با ۹۶٫۵ و ۹۹ درصد قابل دست يابي است. رنيم با فعاليت ويژه بالا (در حدود (۳۰۰mci.mg براي مصارف درماني از هدف رنيم با غناي بالاي ۱۸۵Re در رآكتور تحقيقاتي تهران قابل دست يابي مي باشد و براي نمونه هاي با فعاليت ويژه متوسط از رنيم طبيعي مي توان استفاده نمود.