مقاله توليد و بررسي ساختار كروموزومي و باروري ژنوتيپ هاي ثانويه تريتي پايرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۸۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: توليد و بررسي ساختار كروموزومي و باروري ژنوتيپ هاي ثانويه تريتي پايرم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تريتي پايرم
مقاله ساختار کروموزومي
مقاله ميوز
مقاله هيبريد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاقادري قادر
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسوندحسني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي جواران مختار
جناب آقای / سرکار خانم: باقي زاده امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تريتي پايرم(۲n=6x=42; AABBEbEb)  يك آلوهگزاپلوئيد مصنوعي جديد است كه از تلاقي گندم دوروم(۲n=4x=28; AABB)  با گياه تينوپايرم بسارابيكوم(۲n=2x=14; EbEb)  و سپس دو برابر كردن كروموزوم هاي هيبريد حاصل به وجود آمده است. تريتي پايرم هاي ثانويه نيز به گياهان حاصل از تلاقي گندم با تريتي پايرم در طي نسل هاي در حال تفرق، گفته مي شود. در بررسي دورگ هاي حاصل از گياهان زراعي با خويشاوندان وحشي، مطالعه ساختار كروموزومي و ميزان باروري آنها بسيار مهم است. به همين منظور گندم نويد (AABBDD; 2n=6x=42) با تريتي پايرم تلاقي داده و نتاج F1 بدست آمد. از خودگشني بذور F1، بذور نسل دوم (F2) ايجاد شده و تعداد كروموزوم آنها تعيين گرديد. بوته هاي ۴۲ كروموزومي نسل F2 انتخاب و رفتار كروموزومي آنها طي ميوز مورد مطالعه قرار گرفت. با وجود پايداري كروموزومي و باروري بالاي والدين اوليه يعني گندم نويد و تريتي پايرم، پايداري كروموزومي و باروري گياهان نسل دوم پايين بود كه دليل اين امر را مي توان وجود يوني والنت ها و تري والنت به همراه بيوالنت ها در طي متافاز I ميوز دانست كه نشاندهنده عدم همولوژي ژنوم هاي Eb و D و همولوژي احتمالي ژنوم Eb با ژنوم هاي A يا B مي باشد. نتايج بررسي ميوزي در گياهان نسل دوم نشان داد كه امكان دستيابي به تركيبات مختلف كروموزومي و ايجاد لاين هاي داراي كروموزوم هاي اضافي و يا جايگزيني در نتاج نسل هاي در حال تفرق وجود دارد.