مقاله توليد پروتئين هيدروليز شده از امعاء و احشاء فيل ماهي (Huso huso) با استفاده از آنزيم آلكالاز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۳۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: توليد پروتئين هيدروليز شده از امعاء و احشاء فيل ماهي (Huso huso) با استفاده از آنزيم آلكالاز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امعاء و احشاء
مقاله آنزيم آلكالاز
مقاله پروتئين هيدروليز شده
مقاله روش پاسخ سطحي
مقاله فيل ماهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي اف مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: قمي مرزدشتي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اويسي پور محمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر، از روش پاسخ سطحي (Response Surface Method; RSM) به منظور بهينه سازي شرايط توليد پروتئين هيدروليز شده از امعاء و احشاء فيل ماهي (Huso huso) از لحاظ دما، زمان و ميزان آنزيم، استفاده شد. اين روش، اثر سه فاکتور دما، زمان و ميزان آنزيم (متغير مستقل) را روي درجه هيدروليزاسيون به عنوان پاسخ سطحي، مورد بررسي قرار مي دهد. بر اساس نمودارهاي سه بعدي، شرايط بهينه از لحاظ دما، زمان و ميزان آنزيم، به ترتيب عبارت از دماي ۵۰ درجه سانتي گراد، زمان ۱۲۰ دقيقه و ميزان آنزيم ۱ درصد بودند. پروتئين هيدروليز توليد شده با استفاده از آنزيم آلكالاز، داراي ۶۶ درصد پروتئين و ۱٫۳۴ درصد چربي بود. نتايج اين تحقيق نشان داد که ميزان چربي در پروتئين هيدروليز شده نسبت به مواد خام اوليه، به شدت کاهش مي يابد.