مقاله توليد کالوس و جنين زايي بدني گونه مرتعي Agropyron cristatum در محيط کشت موراشيگ و اسکوگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۶۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: توليد کالوس و جنين زايي بدني گونه مرتعي Agropyron cristatum در محيط کشت موراشيگ و اسکوگ
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ۲,۴D
مقاله کالوس زايي
مقاله جنين زايي بدني
مقاله علف گندمي Agropyron cristatum

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرخاني معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: مشايخي كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه علف گندميAgropyron cristatum L. Gaertn.  از گونه هاي مرتعي بومي مناطق نيمه خشک ايران است که طي ساليان متمادي با شرايط آب و هوايي نامناسب اين مناطق سازش يافته است. اين گونه از جمله علف گندميان مقاوم به سرما، خشکي و چرا و از خويشاوندان نزديک گندم و جو مي باشد. در اين پژوهش اثر ۷ غلظت متفاوت تنظيم کننده رشد ۲,۴-D (2,4-dichlorophenoxy acetic acid) بر کالوس و جنين زايي بدني گونه علف گندمي Agropyron cristatum L. Gaertn. در محيط کشت MS مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که بيش ترين ميزان کالوس، جنين زايي بدني در غلظت ۱ ميلي گرم بر ليتر۲,۴-D به دست مي آيد. توليد کالوس با افزايش غلظت تنظيم کننده رشد ۲,۴-D تا سطح ۱ ميلي گرم بر ليتر اين ماده رخ داد در حالي که غلظت هاي ۵٫۵ و ۹ ميلي گرم بر ليتر موجب کاهش چشم گير آن شد. با اين وجود جنين هاي بدني در محيط هاي کشت حاوي غلظت هاي ۱ و ۴ ميلي گرم بر ليتر ۲,۴-D مشاهده شد. تشکيل جنين هاي تکامل يافته و توليد گياهچه فقط در غلظت ۱ ميلي گرم بر ليتر اين هورمون رخ داد. در واقع غلظت ۱ ميلي گرم بر ليتر هورمون ۲,۴-D از نظر ايجاد جنين کروي، اژدري، گياهچه و همچنين کالوس هاي ريشه دار و تعداد ريشه هاي آن ها با ساير تيمارها تفاوت معني داري داشته و در تيمار شاهد که فاقد اين تنظيم کننده رشد بود، کالوس زايي و جنين زايي بدني انجام نشد.