سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جلال ادیب – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبری
جعفر خلیل علافی – دانشیار، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و فراوری مواد معدنی- دانشگاه صنعتی
سهراب قیطاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبری

چکیده:

کامپوزیت های پایه آلومینیومی (Al MMCs) به دلیل وزن سبک، استحکام بالا، مدول الاستیسیته ویژه بالا و مقاومت به سایش عالی و ضریب انبساط حرارتی کم در مقایسه با سایر آلیاژهای رایج بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش شرایط مناسب و بهینه تولید از قبیل درصد وزنی ، دمای پیشگرم ذرات TiO2 و مهمترین پارامتر در این زمینه یعنی دمای فوق گداز مطلوب برای تولید کامپوزیت های درجا( Al(A356)/ Al2O3(TiO2 به روش ریخته گری گردابی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تصاویر میکروسکپ الکترونی روبشی SEM می توان به توزیع مناسب ذرات تقویت کننده به وجود آمده، در زمینه پی برد. با افزودن ذرات TiO2 به زمینه آلومینیوم A356که در اثر واکنش درجا به ذرات AL2O3 و ترکیب بین فازی TiAl3 تبدیل می شوند سختی بیش از ۷۰ برینل حاصل شده و استحکام کششی در حدود ۲۸ درصد نسبت به الیاژ بهبود یافته است.