سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود محبی, – دانشکده علوم گروه فیزیک دانشگاه گیلان ,رشت
سعید باطبی – دانشکده علوم گروه فیزیک دانشگاه گیلان ,رشت

چکیده:

بر اساس تئوری کوانتومی هماهنگ های مرتبه بالاHOHG) اثر میدان ایستا را روی HOHG بررسی می کنیم . در حضور این میدان مشخص می شود که هماهنگ های زوج تولید و طیف HOHG یک ساختار تخت دوگانه به خود می گیرد. تحت مقدار بهینه ای از میدان ایستا بازده تبدیل هماهنگ با تغییر در موقعیت قطع cutoff) افزایش می یابد. برای میدان ایستای قوی کاهش یکنواختی در شدت هماهنگ با افزایش مرتبه هماهنگ مشاهده می شود.