سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اعظم مینابی – پتروشیمی بندرامام
حسین شهرکی – پتروشیمی بندرامام
منوچهر نیک آذر – پتروشیمی بندرامام

چکیده:

در این مقاله به بررسی چگونگی تهیه یک چسب پلیمری که در پوشش لوله ها استفاده می شود در مقیاس آزمایشگاهی پرداخته شده است . این چسب از پلی اتیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید بدست می آید و بین دو لایه ) MD پلی اتیلن با دانسیته متوسط ) و یک نوع اپوکسی قرار میگیرد . عمل گرافت روی پلی اتیلن با مالئیک انیدرید در دو سیستم محلول و توده با استفاده از آغازگر دی کیومیل پراکساید ) ) DCP انجام می شود . در این واکنش با تشکیل رادیکالهای فعال و شکست پیوند از نوع بتا، مونومر با پلیمر ترکیب شده و با ان پیوند برقرار می نماید . واکنش در روش حلال با یک بالن سه دهانه و در روش توده با مخلوط کن داخلی brobender انجام شده و سپس تاثیر پارامترهای مختلف از جمله میزان درصد DCP ،در صد مونومر، دما، زمان و دور مارپیچ مورد بررسی قرار داده شده و پلیمر از نظر خواص با هم مقایسه می شوند . مشاهده شده که با توجه به دمای پایین در روش حلال واکنشهای جانبی دیگر نظیر crosslinking و تشکیل پلی مالئیک انیدرید کمتر اتفاق می افتد و راندمان گرافت نسبت به حالت مخلوط کن بیشتر است