سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی هادی – دانشجویکارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد
علیرضا کمالی – دانشجوی دکتری
جعفر خلیل علافی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز
سیدمحمدمهدی هادوی – دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

ترکیبات بین فلزی آلومیناید تیتانیم از قابلیت کم نظیری جهت استفاده در سازه های مهندسی دردمای بالا برخوردار می باشند دراین تحقیق ایجاد آخالهای غنی از نایوبیم درریزساختار و تبخیر عنصر آلومینیوم درحین ذوب برای یک آلیاژ برپایه Ti-48Al-2Cr-2Nb-1B(%at))g – TiAl مورد بررسی قرارگرفته است مطابق با نتایج بدست آمده اگر از نایوبیم عنصری به عنوان مواد اولیه استفاده شود آخالهای مزبور حتی با چهار مرحله ذوب نیز بطور کامل حذف نمی گردند این درحالی است که با جایگزینی Nb با ترکیب NbAl3 و با سه مرحله ذوب ضمن حذف آخالها از ریزساختار تبخیر آلومینیوم نیز بطور محسوسی کاهش می یابد از سوی دیگر با حذف آلومینیوم عنصری از مواد اولیه به کمک استفاده از آمیژان TiAl تبخیر آلومینیوم بسیار اندک خواهد بود افزایش فشار محفظه از ۴۰۰ به ۶۰۰mabr تاثیر چندانی برکاهش تبخیر نخواهد داشت.