سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی هادی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه صنعتی سهند، کار
علیرضا کمالی – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت، محقق مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیش
جعفر خلیل علافی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و فرآور
سید محمدمهدی هادوی – دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

ترکیبات بین فلزی آلومیناید تیتانیوم از قابلیت کم نظیری جهت استفاده در سازه های مهندسی در دمای بالا برخوردار می باشند. در این تحقیق ایجاد آخالهای غنی از نایوبیم در ریز ساختار و تبخیر عنصر آلومینیم در حین ذوب برای یک آلیاژ بر پایهTi-48Al-2Cr-2Nb-1B(%at)) y-TiAl) مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق با نتایج بدست آمده اگر نایوبیم عنصری به عنوان ماده اولیه استفاده شود، آخالهای مزبور حتی با چهار مرحله ذوب نیز به طور کامل حذف نمی گردند. این در حالی است که با جایگزینی Nb با ترکیب NbAl3 و با سه مرحله ذوب، ضمن حذف آخالها از ریز ساختار، تبخیر آلومینیوم نیز به طرز محسوسی کاهش می یابد. از سوی دیگر با حذف آلومینیم عنصری از مواد اولیه به کمک استفاده از میزان TiAl، تبخیر آلومینیم بسیار اندک خواهد بود، افزایش فشار محفظه از ۴۰۰ به ۶۰۰mabr تاثیر چندانی بر کاهش تبخیر نخواهد داشت.