سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ماری لادیه فولادی – جمعیت شناس و پژوهشگر در مرکز ملی پژوهش علمی فرانسه و پژوهشگر وابسته به

چکیده:

تحولات سه دهه اخیر جامعه ایران در بستر دوران گذار جمعیتی و در اثر جهشهای عظیم در ساختار و ترکیب خانواده صورت گرفته است. لاکن این تحولات به جهت کمبود داده های آماری کافی و مناسب، تا بحال بطور عمیق و براساس یک مشاهده عمودی (Longitudinal) مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است سرشماری ۱۳۸۵ فرصت گرانبهایی است برای تولید آمارهای مقتضی از طریق اتصال یک نمونه گیری قابل تعمیم در ارتباط با تاریخ خانواده به سرشماری که هم زمان با آن به اجرا درآید. در این مقاله ابتدا تجربه کشور فرانسه را که از سال ۱۹۵۴ بطور منظم به هر سرشماری یک نمونه گیری «تاریخ خانواده» را متصل کرده است و بدین ترتیب با صرف حداقل هزینه مالی، یکی از غنی ترین داده های آماری جمعیتی – اجتماعی در ارتباط با خانواده و تحول آن در طی یک دوره معین، که به دوره زندگی (Life Cycle) پاسخگو بر می گردد را تولید می کند، ارائه می دهیم سپس با استفاده از نتایج مطالعاتی ای که براساس نتایج سرشماری ها در ایران انجام داده ایم. به ارائه ضروریات این قبیل آمارها برای بهبود شناخت چگونگی تحول خانواده در طی سالهای اخیر، وضعیت آن در حال حاضر و دورنمایی که میتوان از فردای آن رسم کرد، پرداخته و طرح یک پرسشنامه پیشنهادی در این رابطه را معرفی می کنیم