سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شادی امین –
نسرین راستگو – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی
مهدی اربابی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی
زهرا مقدسی جهرمی –

چکیده:

پیشرفت در تکنولوژی آنتی بادیهای نوترکیب منجر به تولید آنی بادیهای نوترکیبی شد که محصول زیادی را تولید می کنند و به عنوان عوامل درمانی استفاده می شوند. از جمله مهمترین آنتی بادیهای نوترکیب آنتی بادیهای تک زنجیره ای (scFv) می باشند که این قطعات آنتی بادی از مولکول های کامل آنتی بادی مانند ایمونوگلوبولین G مشتق شده اند و خصوصیات بیوفیزیکو شیمیایی آنها مشابه مولکول والدی است. پروتئین فلورسنت سبز GFP) طور ژنتیکی می تواند با بسیاری از پروتئین های گونه های مختلف فیوز شود و یک مولکول کایمر پایداری را ایجاد کند که فعالیت بیولوژیکی اصلی خودش را که خصوصیت فلورسنت می باشد حفظ می نماید. بعلاوه شدت فلورسنت در موتانتهای GFP (مثل EGFP) حدود ۲۵-۳۵ بار افزایش می یابد. در این تحقیق EGFP را به مولکول SCFV ساخته شده علیه مارکر سرطانی CEA متصل کردیم مولکول DNA نوترکیب در ناقل فاژمیدی pHEN6 کلون شد و در پری پلاسم سلول های باکتریایی بیان گردید و با روش وسترن بلاتینگ و اسبکتروسکوپی این بیان تأئید شد. برای بررسی فعالیت پروتئین فیوژن در in vitro سلولهای cea مثبت (MCF-7) پروتئین نوترکیب انکوبه شد و خصوصیات اتصال آنتی بادی فلوروفور به وسیله میکروسکوپ فلورسنت کنترل شد و وجود رنگ فلورسنت سبز در سلولهای CEA مثبت اثبات گردید.