سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین اسماعیلی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
کیخسرو کریمی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

تولید اتانول از بیومس یکی از راههای کاهش مصرف نفت خام و آلودگی محیط زیست است. یکی از کاربردهای بیواتانول استفاده از آن در مخلوط با بنزین به عنوان سوخت می باشد زیرا عدد اکتان آن بالا و عدد ستان آن پائین، همچنین در موتور دیزل گرمای تبخیر خود احتراقی بالائی دارد. در تولید اتانول میکروارگانیسم مورد استفاده نقش کلیدی دارد. در این تحقیق به تولید و بهینه سازی اتانول از قارچ موکور همیلیس پرداخته شد. برای بهینه سازی تولید اتانول از نرم افزار Minitab و از روشهای Response surface design و Factorial Design (CCD) برای طراحی آزمایشات استفاده شد. آنالیز نمونه ها نیز با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با راندمان بالا (HPLC) انجام شد. بیشترین راندمان تولید اتانول به دست آمده در آزمایشات ۰/۴۸g/g و بیشترین راندمان تولید بیومس بدست آمده نیز۰/۱۶g/g بودند.