سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهاب الدین اسلامی –
عبدالرضا اروجعلیان –
بابک بنکدارپور –

چکیده:

در این تحقیق، هدف تولید اتانول زیستی (Bioethanol) از ملاس چغندربعنوان یک منبع تجدید پذیر و جایگزینی اتانول بجای سوختفسیلی در آینده بوده است. در این مطالعه از ملاس چغندر بعنوان منبع کربنی و از مخمر بعنوان مولد اتانول زیستی استفاده گردید. بمنظور افزایش بازده تولید اتانول و حذف اثر بازدارندگی محصول، اتانول تولیدی همزمان با فرآیند تخمیر به روش غشایی تراوش تبخیری (Pervaporation) جداسازی گردید. در آزمایشات از غشاء PDMS با ضخامت μm١٠ و مساحت m2 0١٣٢/۰ استفاده شد. غلظت اولیه قند ۵۰ گرم بر لیتر و زمان تخمیر ۷۲ ساعت بوده است. در این مطالعهغلظت های اتانول، قند و توده سلولی، همچنین فلاکس و سلکتیویته عبوری از غشاء با زمان اندازه گیری شد. و در نهایت تولید اتانول در حالت ناپیوسته (Batch) و ناپیوسته همراه با جداسازی اتانول با هم مقایسه گردیده است.