سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آلاله ذوقی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
کیانوش خسروی دارانی – گروه تحقیقات صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشو
سیدابوالحسن علوی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
سید صفاعلی فاطمی –

چکیده:

در این تحقیق برای تولید اسید سیتریک به روش تخمیر در بستر جامد، از کاه گندم به عنوان سوبسترا و قارچ آسپرژیلوس نایجر (ATCC 9142) PTCC 5010 استفاده شد. پس از تهیه کاه گندم، ترکیب شیمیایی آن از نظر درصد ازت، قند، رطوبت،‌خاکستر، سلولز، همی سلولز و لیگنین مورد آنالیز قرار گرفت. طی عملیات تخمیر، تأثیر پارامترهای pH اولیه محیط کشت، درصد رطوبت و قند اولیه، میزان تلقیح، سن اسپور، درصد منبع ازت افزوده شده به محیط، درصد متانول، دما و زمان تخمیر، نوع حلال و زمان اعمال بخار بررسی شدند. با توجه به بالاترین راندمان تولید اسید سیتریک، بهترین میزان رطوبت برابر ۶۵%v/w)) قند اولیه ۱۸ (%w/w) ، pH اولیه ۵/۵، متانول ۴ (%v/w) ، میزان تلقیح ۱۰۵ cfu/ml ، سن اسپور ۶ روز، منبع ازت ۲(%w/w) و میزان اعمال بخار یک ساعت و نیم تعیین گردید. محیط کشت‌های آماده و سترون شده به مدت ۵ روز در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد گرمخانه‌گذاری شدند. پس از انجام تخمیر، اسید تولید شده با دو مرحله فروشویی (یک مرحله شستشو با آب و یک مرحله استفاده از استون) استخراج و pH نهایی و قند باقیمانده اندازه‌گیری شد. در طی عملیات بهینه‌سازی، بیشترین میزان تولید اسید سیتریک از کاه خشک ۴۷ (g/kg) به دست آمد. راندمان ت ولید نیز بر حسب مقدار قند مصرفی به ۹۳% رسید. همچنین با توجه به ساختار لیگنوسلولزی کاه گندم، به منظور استفاده بهینه از آن در راستای اهداف بیوتکنولوژی، کاهش ضایعات کشاورزی، تأثیر پیش‌تیمار با سود، اوره و بخار بر درصد سلولز،‌ همی‌سلولز و لیگنین کاه نیز بررسی شد.