سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شبنم چکنی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
محمد حسن فضایلی پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

هدف از این تحقیق آن بود که قابلیت تولید اسید سیتریک توسط مخمر کاندیدا Ciferrii بوسیله تخمیر حالت جامد مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. برای این منظور روش طراحی آزمایشها بر پایه محاسبات آماری (تاگوچی ) برای پیدا کردن پارامترهای بهینه محیط کشت مورد استفاده قرار گرفت. از تفاله سیب بعنوان سوبسترا در تخیمر حالت جامد استفاده شد. از میان پارامترهای مختلف محیط کشت دما، منبع نیروژن زمان تخمیر و رطوبت مورد مقایسه قرار گرفتند. با رعایت ترتیب سطوح، برای پارامترهای مورد نظر حداکثر راندمان پیشنهاد شده با این روش ، ١٢ میلی گرم به ازاء گرم تفاله خشک تخمیر شده بود.