سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید نظام الدین اشرفی زاده – ( دانشیار (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
فریدون محمدی – استادیار (عضو هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
ابوالفضل ستاری – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

تولید همزمان هیدروژن بعنوان یک سوخت پاک، و کلر بعنوان یک ماده شیمیائی ارزشمند، از اسید کلریدریک بازیافتی با استفاده از فرآیند الکترولیز غشائی، فرآیندی اقتصادی و زیست سازگار در صنعت پتروشیمی میباشد. لذا بررسی این فرآیند به منظور درک عملکرد سل مربوطه و بهین