سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد پویان – استادیار مهندسی پزشکی، دانشگاه شاهد
فرزانه شریف – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

چکیده:

انسان هنگام راه رفتن می تواند علاوه بر حرکت اجزای بدن خود، اجزای مکانیکی سبک و ساده ای را که به اندام وی وصل می شود به حرکت درآورده و ژنراتور ساده ای را به حرکت وادارد که حین راه رفتن انرژی فرد را بازیابی و تولید برق نماید. این انرژی کممی تواند برای مصرف تجهیزات کوچک و کم مصرف همراه فرد بکار رود. بدین منظور یک پدال طراحی شده که بوسیله ی فنر حرکت رفت وبرگشتی دارد و پدال باعث راه اندازی یکسری چرخ دنده ضشده و چرخ دنده اخر شفت ژنراتور (موتور) کوچکی را می چرخاند و تولید ولتاژ مناسبی می کند.