سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید قصاب زاده – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
جعفر توفیقی داریان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
سارا شریفیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق شکست حرارتی نفت سفید (ایزو) تهیه شده از واحد ایزومکس برای تولید اتیلن و پروپیلن در یک واحدآزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. این برش نفتی دارای جوش ۲۸۶/۷-۱۵۲/۳ درجه سانتیگراد و جرم مولکولی متوسط ۱۵۵gr/mole میباشد. از میان پارامترهای عملیاتی مختلف، دمای واکنش، شدت جریان خوراک هیدروکربنی و نسبت بخار به خوراک انتخاب و مجموعهای از آزمایشها به روش پاسخ سطح (Response Surface Design) طراحی شده است. در این آزمایشها دمای خروجی راکتور (COT) و زمان ماند به ترتیب از ۷۹۵ درجه سانتیگراد و ۰/۱۳ ثانیه تا ۸۵۰ درجه سانتیگراد و ۰/۲۷ ثانیه تغییر میکنند. نتایج آزمایشها نشان میدهد بازده اتیلن از ۱۹/۳ درصد جرمی تا ۳۳/۷ تغییر میکند. هچنین بازده پروپیلن که جزء محصولات اصلی واحد شکست حرارتی است، از ۱۲/۳ درصد جرمی تا ۱۶/۸ تغییر می کند .