سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد رجبی – پژوهنده ارشد گروه پژوهش های غیرپلیمری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مر

چکیده:

در این کار ، ایزوپروپانل از طریق هیدروژناسیون کاتالیستی استن در فاز مایع تهیه می شود . گاز هیدروژن و استن مایع در یک رآکتور دوغابی حاوی کاتالیست اوروشیبارا نیکل وارد واکنش می شوند . در این مطالعه اثر پارامترهای مهم و موثر در تولید ایزوپروپانل از استن به روش عاملی جزئی در طراحی آزمایش ها مطالعه می شوند. تاثیر فشار گاز هیدروژن ، دمای واکنش و غلظت استن بررسی می شوند . کاتالیست هیدروژناسیون اوروشیبارا نیکل به کمک عملیات هضم قلیائی نیکل رسوبی با محلول هیدروکسید سدیم تهیه شد . فشار بالا اثر زیاد ، دمای واکنش اثر کمتر و غلظت استن کم اثر در تولید ایزوپروپانل از واکنش هیدروژناسیون کاتالیستی استن در فاز دوغابی تشخیص داده شد.