سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان فرح بخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان و دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دان
سیدهادی طبائیان – دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
جلیل وحدتی خاکی – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
افشین فرح بخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، خراسان، ایران

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق، تولید آلیاژ برنج سرب دار با استفاده از احیاء همزمان اکسیدهای مس، روی و سرب در حضور عامل احیاء کننده گرافیت توسط آسیاب گلوله ای سایشی می باشد که بدین منظور با استفاده از تغییر دو پارامتر مدت زمان عملیات آسیاب کاری ( از ۲۰ تا ۲۰۰ ساعت ) و اتمسفر محفظه ( هوا و آرگون ) شرایط بهینه جهت تولید این محصول فراهم گردید و نهایتاً به کمک روابط ترمودینامیکی حاکم بین اکسیدها و عامل احیاء کننده گرافیت مقدار تغییرات حجم در اثر عملیات آسیاب کاری مکانیکی محاسبه شده و با توجه به منفی بودنتغییرات حجم، می توان نتیجه گرفت که با افزایش فشار ناشی از عملیات آسیاب کاری، مقدار تغییرات انرژی آزاد گیبس برای تمام واکنشهای احیائی کاهش می یابد، به خصوص برای دو واکنش احیاء اکسید روی و سرب که از مقادیر تغییرات حجم منفی تری برخوردارند . نهایتا اینکه می توان با استفاده از روش مکانوشیمیایی در شرایط بهینه، زمان ۱۰۰ ساعت و اتمسفر گاز رگون آلیاژ برنج سرب دار تولید نمود .