سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عاطفه محمدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی
بابک بنکدارپور –

چکیده:

اثر نوع ماده اولیه و نوع اسید مرحله هیدر.لیز بر غلظت اتانول از تخمیر هیدرولیزات همی سلولزی باگاس ایران، باگاس و باگاسیلو با اسید سولفوریک ۲% به مدت ۲۴ دقیقه و با اسید نیتریک ۶% به مدت ۹/۳ دقیقه در دمای ۱۲۲ درجه سانتیگراد هیدرولیز شدند. برای حذف بازدارنده های موجود هیدرولیزات از سم زدایی دو مرحله ای آورلایمینگ و جذب با کربن فعال استفاده شد. بعد از غنی سازی هیدرولیزات سم زدایی شده به هیدرولیزات مایه تلقیح اضافه گردید و تخمیر به مدت ۵ روز در شیکر انکوباتور (۳۰ درجه سانتیگراد، ۲۰۰ rpm) انجام شد. بیشترین غلظت اتانول (۴/۵۹ لق/مهف) ار هیدرولیزات اسید سولفوریکی باگاسیلو به دست آمد. در تخمیر اتانول کمی از هیدرولیزات اسید نیتریکی تولید شد. غلظت اتانول تولید شده و بازدهی تخمیر در هیدرولیزات اسید سولفوریکی بیشتر از هیدرولیزات اسید نیتریکی بود و از هیدرولیزات یاگاسیلو بیشتر از هیدرولیزات باگاس اتانول تولید شد.