سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره مشاک – استادیار گروه بهداشت مواد غذایی- دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلام
پیمانه قاسمی افشار – کارشناس ارشد مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

موجودات دریایی یک منبع بالقوه عمده از مواد عملگر نظیر اسید چرب امگا ۳ ، مواد معدنی ضروری ، ویتامینها ، آنتی اکسیدانها ، پپتیدها و اسیدهای آمینه ، آنزیمها و فلزات کمیاب می باشند . رساله حجم زیادی از این آبزیان تحت عنوان ضایعات به دور ریخته می شود. این ضایعات در قالب مازاد کارخانجات کنسروسازی و سایر کارخانجات فرآورده های دریایی، ماهیان صنعتی ، ماهیان پلاژیک ، موجودات دریایی که همراه صید اصلی از آب گرفته می شوند ، قسمتهای غیر خوراکی ماهی و سایر سخت پوستان و نرمتنان و … می باشد. امروزه با استفاده از تجزیه و آماده سازی پپتیدهای فعال زیستی ; الیگوساکاریدها ، پروتئینها ، لیپیدها ، کیتین و مواد معدنی و سایر مواد حاصله از این فرآورده های جنبی به صورت ترکیبات فعال زیستی عملگر و در جهت ارتقاء سلامتی انسان استفاده می شود