سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدباقر رهائی – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
محمدرضا رحیمی پور – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
مجتبی خلقی – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از روش سنتز احتراقی تراکمی ترکیب Ti3SiC2 ساخته و خواص سایشی و سختی آن مورد ارزیابی قرار گرفت . بررسی های ریز ساختار با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به آشکارساز EDS و میکروسکوپ نوری و مطالعات تکمیلی تشخیص فازی با استفاده از پراشگر اشعه ایکس انجام گردید . آزمون سایش به روش پین روی دیسک و ماکرو سختی سنجی با دستگاه سختی سنج اونیورسال انجام گردید . نتایج نشان داد ترکیبTi3SiC2 به روش سنتز احتراقی تراکمی قابل سنتز بوده و سختی مورد انتظار را نشان داد . همچنین با توجه به ضریباصطکاک کمتر از ۰/۱ در بار اعمالی کم ( مشابه رفتار گرافیت ) در آزمون سایش، ترکیب سینتر شده قا بلیت کاربرد بهعنوان روانکار جامد را در بار اعمالی کم دارد .