سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا کشمیری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای
پرویز پروین – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای
سمیرا علیپور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای
سیده زهرا مرتضوی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای

چکیده:

تولید رشته ای از نانو ذرات نقره، بوسیله روش کندگی لیزری هدف فلزی غوطه ور در آب و تنها با استفاده ی یک مرحله ای نور لیزر انجام گرفته است. دو پیک پلاسمونی در طیف جذب محلول کلوئیدی حاصل مشاهده می شود که حضور رشته ای از نانوذرات کوپل شده در راستای مشخصی را تایید می کند. در این تحقیق فرایند تشکیل رشته ی نانو ذرات، تاثیر زمان تابش و نرخ تکرار پالس بر شکل گیری رشته ها مورد بررسی قرار گرفته است.