سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد عقبائی، – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، مرکز تحقیقات فیزیک دا
جواد خلیل زاده – مرکز تحقیقات فیزیک دانشگاه امام حسین(ع)
سید محسن صالح کوتاهی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رسول قیداری – مرکز تحقیقات فیزیک دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده:

در این کار تحقیقاتی، یک لیزر نئودیمیوم-یاگ آزمایشگاهی طراحیشد که با استفاده از کلید Q الکترواپتیکی سلول پاکلز، قادر به تولید پالسهای ns20 است. با جابجاکردن محل استقرار مجموعه قطعات کلید Q از مکانمتداول در بین آیینهعقب و میلهلیزری به مکانی واقع در فاصله بین آیینهجلو و میله، بسته به امتداد محور تندِ تیغه ربعموج و نیز بسته به جهت میدان الکتریکی اعمالی به سلولِ پاکلز، هر دو قطبش متعامد به صورت گزبنشی و بدون استفاده از قطعهاپتیکی بیرونی تولید شدند.