سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیما طاهری – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، دپارتمان شیمی
محمد آرمان مهر –

چکیده:

دی آزو آمینو بنزن (DAAB) یکی از مواد معروف در صنعت رنگ می باشد. به دنبال پژوهش های سازمان پزوهشهای علمی و صنعتی ایران به جهت بومی سازی تولد برخی مواد اولیه صنعتی، به تولید ماده دی آزو آمینو بنزن رسیدیم. ر.ش مرسوم تهیه دی آو آمینو بنزن به طریق دی آوتیاسیون آنیلن محلول در هیدروکاریک اسید و سدیم نیترات و سپس افزایش سدیم استات می باشد، که بهره واکنش ۸۲ تا ۸۵%می باشد. با افزودن کاتالیست Na2S/Al2o3 توانستیم سرعت واکنش را بهبود بخشیده و بهره این واکنش را به ۹۲% افزایش دهیم. شایان ذکر است که جدا سازی و خالص سازی آن نیز بسیار راحت بوده و میتوان در تولید در مقیاس صنعتی هم از این روش استفاده کرد.