سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیراصلان یوسفی – دانشکده مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف خ آزادی تهران
علی کریمی طاهری – دانشکده مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف خ آزادی تهران
احمد کرمانپور – دانشکده مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف خ آزادی تهران

چکیده:

الیاژ Al-33 CU درشرایط مناسب ریزساختار دما و سرعت کرنش خاصیت سوپرپلاستیک ازخود نشان میدهد دراین مقاله شرایط لازم جهت دستیابی به ریزساختارمناسب سوپرپلاستیسیته اندازه دانه کوچکتر از۱۰mm بااستفاده ازعملیات ترمومکانیکی اعمالی بوسیله فرایند فورج قالب باز ارایه میشود ازمایشها دردمای اولیه ۵۲۰درجه انجام گردیدند و حداقل اندازه دانه برابر با ۸mm با توزیع یکنواخت درمقدار تغییر فرم برابر با ۷۰ درصد بدست آمد اعمال تغییر فرم بیش ازاین مقدار باعث رشد غیریکنواخت دانه ها دردمای مذکور گردید دلیل این تغییرات به وقوع تبلور مجدد دینامیکی درسیکلهای ترمومکانیکی مورداستفاده نسبت داده شد