سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ایوب دارابی –
نوروز دلیرژ –

چکیده:

از آنجایی که در بیماران مبتلا به سرطان،سلولهای دفاعی بدن تحت تأثیر سلولهای سرطانی غیرفعال می شوند وقدرت دفاعی خود را نسبت به این سلوله ا ازدست می دهند لذا دراین مطالعه سعی شده است که با فعال کردن این سلولها با اینترلوکین ۲ در محیط آزمایشگاه و مجاورت دادن آن ها با سلولهای هدف سرطانی از نوع ۵۶۲ k که خود قبلاً در محیط آزمایشگاه کشت داده شده اند میزان سلول کشی سلولهای دفاعی بدن را مورد ارزیابی قرار دهیم . این سلولهای فعال شده با لنفوکین در حذف سلولهای توموری نقش دارند و در این مطالعه این سلولها را از بیماران مبتلا به سرطان سینه تهیه و میزان لیز اختصاصی سلول هدف آنها یعنی ۵۶۲ k مورد بررسی قرار گرفت . در این مطالعه پس از اخذ خون از بیماران مبتلا به سرطان سینه و جداسازی PBMC این سلولها در مجاورت اینترلوکین دو به میزان ۱۰۰۰ واحد در هر میلی لیتر به مدت ۵ روز کشت داده شد، سپس با سلولهای هدف ۵۶۲ K به مدت ۳ ساعت با نسبت ۲۰ به ۱ مجاورت
داده شد . و بعد با استفاده از رنگ PI و به کمک میکروسکوپ فلوروسانت میزان لیز سلولهای ۵۶۲ K توسط لک سل ها مورد سنجش قرار گرفت . میزان لیز اختصاصی به دست آمده در ۴ نمونه مورد نظر به ترتیب ۲۶/۴۷ ، ۳۵/۷۲ ، ۳۷/۵ ، ۲۸/۵۷ درصد بوده که میانگین کل آنها ۳۲/۰۷ درصد بوده که در مقایسه با گروه کنترل ( سلول هدف ۵۶۲ k بدون مجاورت با لک سل ) که هیچ لیز و مرگ سلولی را نشان ندادند قابل تحمل است . نتایج این مطالعه نشان می دهد که سلولهای فعال شده با لنفوکین ( لک سل ) را می توان از بیماران مبتلا به سرطان تولید نمود و در ایمونوتراپی غیرفعال مورد استفاده قرار داد .