سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اسماعیلی – کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
ناصر سلطانی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

در مقاله حاضر برای تحلیل و اندازه گیری میدان تنش ناشی از بارگذاری روی قطعات، از روش تجربی موری استفاده شده است. قدم اول و بسیار مهم در روش موری که ازجمله روشهای نوری برای تحلیل تجربی تنش می باشد، تهیه شبکه حساس نوری میباشد. با استفاده از تداخل سنجی اپتیکی، شبکه ای با چگالی خطوطی حدود ۵۷۰ خط در میلیمتر تولید شده است . همچنین با روش فتوریزیست ، شبکه ای بر روی قطعه انداخته می شود. سپس با انجام آزمایش و تعبیر هاله های موری ایجاد شده بر روی قطعه، میدان جابجایی و تنش پسماند اندازه گیری میشود.