سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید زعفرانی – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
اسدا… نورزاد – استادیار دانشکده عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
خسرو برگی – دانشیار دانشکده عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله روشی برای تولید شتابنگاشت های سازگار با یک طیف خاص، بر پایه تبدیل موجک (Wavelet Transform) ارائه می شود. تبدیل موجک به دلیل خواص منحصر به فرد خود (محدود بودن محمل (support) تابع پایه در هر دو فضای زمان و فرکانس) استفاده وسیعی درپردازش سیگنالهای زلزله، به عنوان یک فرآیند غیر ایستا دارد. با بردن یک شتابنگاشت انتخابی به فضای موجک و اصلاح توابع جزئیات آن با نسبت طیف هدف به طیف پاسخ این حرکت وبازگشت مجدد به فضای زمان می توان حرکتی با طیفی نزدیک تر به طیف هدف به دست آورد. این عملیات تا رسیدن به نتیجه مطلوب تکرار می شود.در این روش بر خلاف روشهای رایج مبتنی بر تبدیل فوریه، به معرفی تابع پوش برای ایجاد خواص غیر ایستا در حرکت تولیدی نیازی نیست. از مزایای دیگر اینروش، تساوی زمان دوام حرکت اصلاح شده و اصلی است. باکاربرد این روش رکوردهای مختلفی از زلزله های مهم فلات ایران با مکانیزم گسلش متفاوت و بزرگای مختلف (زلزله های طبس، آوج، بم و زرند) جهت تطبیق با طیف طرح آیین نامه ۲۸۰۰ اصلاح شده و کارآیی آن به خوبی روشن شده است.