سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرنوش حاجی پور – گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
سعید پورزینلی – گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مقاله برای تولید شتاب نگاشت های مصنوعی از تبدیل موجک برای انطباق طیف پاسخ شتاب نگاشت های واقعی انتخابی با طیف پاسخ آئین نامه ۲۸۰۰ (ویرایش سوم) استفاده شد. شتاب نگاشت های تولیدی دارای خصوصیات لرزه ای کاملاً متفاوت با شتاب نگاشت های واقعی انتخابی هستند، و نیز میزان پاسخ های لرزه ای ناشی از تحلیل تاریخچه زمانی خطی یک ساختمان ۴ طبقه با سیستم مهاربند هم محور فولادی، با استفاده از شتاب نگاشت های مصنوعی کمتر از مقادیر متناظر حاصل از تحلیل با شتاب نگاشت های واقعی مقیاس شده طبق آئین نامه ۲۸۰۰ هستند.